کنفرانس بین المللی حقوق کودک

همکاران محترمی که تمایل به شرکت در کنفرانس فوق را دارند حداکثر تا شنبه ۲۱/۱۰/۹۸ ساعت ۱۲ به کانون وکلای دادگستری استان قم اعلام فرمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: