اعضای هیئت مدیره

ابراهیم جلالیان

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم

تقی برهانی بلسبنه

نایب رییس

عباس خداپرست

منشی

محمدمهدی ظهیریان

بازرس

زهرا برومند

عضو اصلی هیات مدیره

رضا سخائی

دادستان انتظامی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

محسن زاهدنیا

معاون دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

پریسا مقدسیان

مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان قم