اعضای هیئت مدیره

رضا سخائی

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم

رضا سخائی

نایب رییس

ابراهیم دلشاد معارف

منشی

محسن زاهدنیا(قمی)

بازرس

جعفر افضلی

عضو اصلی هیات مدیره

محمدعلی کدخدائی 

دادستان انتظامی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

پریسا مقدسیان

مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان قم