اعضای هیئت مدیره

ابراهیم جلالیان

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم

رضا سخائی

نایب رییس

ابراهیم دلشاد معارف

منشی

محسن زاهدنیا(قمی)

بازرس

جعفر افضلی

عضو اصلی هیات مدیره

محمدعلی کدخدائی 

دادستان انتظامی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری استان قم