اعلام ادامه اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال 1391

 

اعلام ادامه اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال 1391

 

 

 رتبه در سهمیه             نام و نام خانوادگی

22 -                       علی فاضلی مهرآبادی 

 

 

 23 -                          فاطمه کرمی

 

 24 -                     محمدحسین صادقیان

 

 25 -                          فرزاد فولادوند

 

و پذیرفته شده در سهمیه ایثارگری:  

5-                           اردشیر حدادی

جهت ثبت نام از یکشنبه 24/10/91 به مدت یک هفته به کانون وکلای دادگستری استان قم مراجعه نمایید.