انتخاب هیات مدیره جدید کانون(چهارمین دوره)

 

در جلسه روز دوشنبه مورخ 24/7/91 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم، اعضا هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:

1. آقای حسین سعیدی           ریاست کانون

2 - آقای رضا سخائی            نایب رئیس

3 - آقای حسین لطیف          بازرس

4 - آقای تقی برهانی            منشی

5 - آقای ابراهیم جلالیان        عضو اصلی

 

ضمنا جناب آقای علی دلدار به عنوان دادستان انتظامی و آقایان عباس معصومی، محمدحسین سوهانی و محسن قمی به عنوان دادیاران انتظامی کانون  وکلای دادگستری استان قم تعیین گردیدند.