جلسه سخنرانی کارآموزان(آذرماه)

جلسه سخنرانی باموضوع محورهای موثر لوایح کیفری و تصویرپردازی وکیل در تاریخ 1391/9/9 ساعت 10 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.
 

 

سخنران: جناب آقای برهانی

 

* حضور کارآموزان محترم الزامیست