جلسه سخنرانی کارآموزان (بهمن ماه)

 

جلسه سخنرانی باموضوع ادبیات حقوقی در تاریخ 5/11/91ساعت 10 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.
 

سخنران: جناب آقای نادری

 

* حضور کارآموزان محترم الزامیست