ضرب المثل های حقوقی

۱_ قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

۲_ قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

۳_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

۴_ حقیقت ، دختر زمان است  (ایتالیایی)

۵_ قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی)

۶_ حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

۷_ حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

۸_ حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

۹_ قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

۱۰_ حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)

۱۱_ قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)

۱۲_ قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

۱۳_ قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی)

۱۴_ قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)

۱۵_ قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

۱۶_ حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

۱۷_ حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی)

۱۸_ حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

۱۹_ حق بالاتر از قانون است (روسی)

۲۰_ قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

۲۱_ حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

۲۲_ حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

۲۳_ حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی)

۲۴_ حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

۲۵_ حقیقت ، مهر خداست (عبری)

۲۶_ حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

۲۷_ حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

۲۸ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

۲۹ـ انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)

۳۰ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)

۳۱ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)

۳۲ـ بی عدالتی بها ندارد (استونی)

۳۳ـ بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)

۳۴ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)

۳۵ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)

۳۶ـ اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید (چینی)

۳۷ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید (انگلیسی)

۳۸ـ تمام قوانین عادلانه نیست (اسکاتلندی)

۳۹ـ افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)

۴۰ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی (برزیلی)

۴۱ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند (المانی)

۴۲ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)

۴۳ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر (فرانسوی)

۴۴ـ انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)

۴۵ـ چو بد کردی مشو ایمن ز افات   که واجب شد طبیعت را مکافات (فارسی)

۴۶ـ حق با زور است (انگلیسی)

۴۷_ هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)

۴۸_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن (چینی)

۴۹ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند (المانی)

۵۰_ تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد (فرانسوی)

۵۱ـ برای انکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو (انگلیسی)

۵۲ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت (روسی)

۵۳ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند (اتازونی)

۵۴_ عدالت همیشه گرسنه است (بلغارستانی)

۵۵_ دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره (چینی)

۵۶_ دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند) (ارمنی)

۵۷_ شوهر قانون است برای همسرش (روسی)

۵۸_ دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)

۵۹_ دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)

۶۰_ شمشیر عدالت غلاف ندارد (فرانسوی)

۶۱_ صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)

۶۲_ دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)

۶۳_ عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)

۶۴_ فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)

۶۵_ عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)

۶۶_ دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)

۶۷_ دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)

۶۸_ عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)

۶۹_ وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)

۷۰_ دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)

۷۱_ عدالت بهتر از عبادت است (عبری)

۷۲_ دادگستری خیلی زیاد ، غالبا ستم خیلی زیاد است (فرانسوی)

۷۳_ عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)

۷۴_ دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)

۷۵_ روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)

۷۶_ ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)

۷۷_ عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)

۷۸_ عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)

۷۹_ گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)

۸۰_ مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)

۸۱_ مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)

۸۲ـ وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی)

۸۳ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)

۸۴ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)

۸۵ـ وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)

۸۶ـ هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)

۸۷ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)

۸۸ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)

۸۹ـ وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)

۹۰ـ یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)

۹۱ـ یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)

۹۲ـ هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)

۹۳ـ هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)

۹۴ـ وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)

۹۵ـ وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)

۹۶ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)

۹۷ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)

۹۸ـ هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)

۹۹ـ هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)

۱۰۰ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)

۱۰۱_ مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)

۱۰۲_ وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)

۱۰۳_ وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)

۱۰۴_ وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشعییع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشعییع جنازه اش نمی رود (تازی)

۱۰۵ـ وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)

۱۰۶ـ هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)

۱۰۷ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)

۱۰۸ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)

۱۰۹ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)

۱۱۰ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)