فراخوان مقالات

 

 

نظر به اینکه مجله کانون وکلای دادگستری استان قم در دست تهیه می باشد، از وکلا و کارآموزان محترم وکالت که تمایل به همکاری دارند خواهشمند است مقالات و آثار خود را در حوزه نقد آرا و قوانین حداکثر تا تاریخ 20/9/91 به کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری قم تحویل نمایند.