نتیجه انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

 

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم پنج شنبه 20/7/91 با حضور 212 شرکت کننده برگزار گردید، و نتیجه به ترتیب آرا به شرح ذیل می باشد:

 

1 - آقای حسین سعیدی          167 رای

2 - آقای رضا سخائی              153 رای

3 - آقای ابراهیم جلالیان           149 رای

4 - آقای تقی برهانی              143 رای

5 - آقای حسین لطیف             122 رای

6 - آقای باقر سازگار                114 رای

7 - آقای جواد حسینی راد         106 رای

8 - آقای عباس خداپرست         104 رای

9 - آقای حجت سبحانی راد       78 رای

10 - آقای صادق عبدی              71 رای

11 - آقای عباس عبدالحی          61 رای

 

هیات نظارت بر چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره

کانون وکلای دادگستری استان قم