نشانی ها

  نام مجتمع های قضائی استان قم
نام مجتمع نام رئیس تلفن آدرس
دادگستری کل حاج آقای خلیلی02536628816قم - میدان آزادگان - بلوار شهید عابدی
مجتمع معصومیه آقای رضوانی زاده 02537832990قم خیابان ارم روبه روی پاسا‍‍ژ قدس-پشت کتابخانه آقای مرعشی
دادسراحاج آقای گنجی 02537758180قم خیابان ساحلی جنب خانه معلم دادسرای عمومی
دادگاه انقلاب آقای قاصدی 02537707564قم- خیابان ساحلی روبه روی استانداری صندوق پستی 49161-37136
خانواده آقای اسماعیلی 02538833816قم ابتدای نیروگاه نبش توحید 7
دادگستری شهرستان حاج آقا مظفری 6-02537722032قم- خیابان ساحلی جنب بیمارستان اطفال
شورا هاحاج آقا عابدی02536604443قم خیابان ایستگاه اداره شورای حل اختلاف طبقه چهارم
بخش خلجستان آقای سیدمحمدجواد حسینی المدنی02525223222دستجرد
بخش جعفر آباد  02526223353جعفر آباد
بخش کهکآقای قاسمی02524223880کد پستی :37351
نیروی انتظامی  0253218255002532182138