وکلای دعوت شده به کانون وکلا در تیر97

  اسامی وکلای دعوت شده به کانون  درتیر ماه 97

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

02/04/97

سید محمدهادی سید صالحی

1

03/04/97

هارمیک سرکیسیان

2

04/04/97

سارا شکورزاده

3

05/04/97

سید عباس سادات حسینی

4

06/04/97

مرضیه صفدری

5

07/04/97

محمدحسن ضاد

6

09/04/97

مهدی شهابی  

7

10/04/97

حسین شهسواری

8

11/04/97

محمدرضا شکیبا منش

9

12/04/97

محمد حسین صادقیان

10

13/04/97

سید علی طالبی

11

14/04/97

محمدرضا طاهری

12

16/04/97

حبیب رعیت

13

17/04/97

محمد مهدی طرفی مهر

14

19/04/97

طاهره طریقی احمدپور

15

20/04/97

سحرطلعت

16

21/04/97

نیلوفر طوسی

17

23/04/97

محمد مهدی ظهیریان

18

24/04/97

محمد عابدینی

19

25/04/97

مهدی عاشری

20

26/04/97

حمیدرضا عبدی

21

27/04/97

محسن عبدی

22

28/04/97

محمد رضا عرفانیان

23

30/04/97

محسن عزتی

24

31/04/97

هادی عزیزیان

25

 

 توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

موضوع محتوا: