وکلای دعوت شده به کانون وکلا مهر ماه 98

 

اسامی وکلای دعوت شده به کانون دردی ماه 98

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

01/10/98

مریم ابرشم کش

مسعود فریدی

1

02/10/98

فاطمه رنجبر هارونیه

محمد باقر مالک

2

03/10/98

فاطمه احسان نیا

مهدی همتی

3

04/10/98

فلور احمدی طالش

اصغر کردی

4

05/10/98

عباس صابری نژاد

 

5

07/10/98

ماریه ایزدی

رضا محمد رضائی

6

08/10/98

محسن اسلامی

نازنین حسینی خالدی

7

9/10/98

حسین اسماعیلی

نیلوفر طوسی

8

10/10/98

محمد رضا بهرامی شمیم

مهدی اصحابی

9

11/10/98

آرزو بگجانی

زهرا سده هیان عاشق آبادی

10

12/10/98

بهاره بدیعی

 

11

14/10/98

طیبه سهیل نقشی

مصطفی شاهمردی

12

15/10/98

مجتبی بهرامی

محدثه قویدل کوشالی

13

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

16/10/98

فرشته  اعرابی

سیدحسین حسینی رکن آباد

14

17/10/98

فاطمه ترابیان

سید ابوالفضل موسوی فر

15

18/10/98

مهناز محمدی مبارکی

رضا مشک بوی

16

19/10/98

محمد تقی رضوانی فر

17

21/10/98

مهدیه پیله ور

وحید بهزادی فروغ

18

22/10/98

مهدی نادری راد

هانیه نصراله

19

23/10/98

محمد موحدی

زهره ایمان بخش

20

24/10/98

زهرا دادگر

محمد علی نصیری

21

25/10/98

معصومه دوستی

علی اصغر مجتهد زاده

22

26/10/98

محمد آریس

 

23

28/10/98

محدثه محمد زاده

اصغر احمدی

24

29/10/98

حسین محمدی بنچناری

سمیه زارعی

25

30/10/98

محسن عزتی

فاطمه فلاحی

26

 

موضوع محتوا: