وکلای دعوت شده به کانون وکلا مهر ماه 98

اسامی وکلای دعوت شده به کانون درمهرماه 98

 

توجه جهت اطلاع از تاریخ مشاوره هر سه لیست نوبت مشاوره را ملاحظه نمایید. لطفا جهت مشاوره شخصا حضور یابید و در صورت معرفی جایگزین با اداره معاضدت قضایی کانون هماهنگ فرمایید در غیراینصورت (عدم هماهنگی) به منزله غیبت تلقی می گردد

 

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

06/07/98

محبوبه سلیمی

لیلا قیطاسی

1

07/07/98

محثه محمد زاده

نازنین حسینی خالدی

2

08/07/98

الهه همایونفر

مرضیه حمیدی مجد

3

09/07/98

سمیه کثیری قهی

معصومه بشرویی

4

10/07/98

فاطمه رنجبر هارونیه

فرنوش رنجی پور

5

11/07/98

ثنا بیطرفان

6

13/07/98

حسنی مزده

مریم روشنی

7

14/07/98

سمیه بیاتی

محدثه فاضلی

8

15/07/98

سحر اردیبهشتی

سوده افشاری

9

16/07/98

کتایون حسین نژاد

زهرا دادگر

10

17/07/98

زهرا صابری

حمید صفرلو

11

18/07/98

محبوبه مرادی گنجه

 

12

20/07/98

مهدی شهابی

مسعود الماسی

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی وکلای دعوت شده به کانون درمهرماه 98صفحه2

تاریخ مشاوره

نام ونام خانوادگی

ردیف

22/07/98

محمود امینی

مجید باهنگه

14

23/07/98

عباس نادر علی

محمد رضا حیدری

15

24/07/98

شهریار گراوند

مهدی رئیسی

16

25/07/98

حسن افراسیابی کشکولی

17

28/07/98

محسن عبدی

امیر عسگری ساری

18

29/07/98

سعدی قلی پور

مرتضی فائزی مهر

19

30/07/98

محمد ضیائی

محمد باقر عاشوری

20

 

 

موضوع محتوا: