کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی همایش (بررسی تاریخی و حقوقی خلیج فارس ) را برگزار می نماید

مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 5/11/91 تمدید گردید و تاریخ برگزاری همایش 1/12/91 به آدرس: انتهای آزادراه همت  - دهکده المپیک - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی می باشد.

مهلتن 

fars