کمیسیون انفورماتیک

مسئولان کمیسیون انفورماتیک

آقایان:

آقای حسین کریمی

تقی برهانی

حسن احمدی

رضا محیسن آئیدی

 

مربوط به کمیسیون: