گردهمایی کانون فارغ التحصیلان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

نظر به اینکه کانون فازغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هر ساله گردهمایی با حضور اساتید و فارغ التحصیلان آن دانشکده برگزرار می نماید.

وکلا و کارآموزان محترمی که تمایل به شرکت در این گردهمایی را دارند جهت تکمیل فرم به سایت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به آدرس www.kf87.com مراجعه نمایند.