آرشیو موضوعی: اخبار

راه‌اندازی سایت جدید کانون وکلای دادگستری استان قم

رونمایی از سایت جدید

94/05/11 | بازدید: 271 | امتیاز:0
بدون تصویر

اهم مصوبات هیات مدیره مورخ 8/ 5/ 1394

94/05/09 | بازدید: 279 | امتیاز:0
بدون تصویر

مصوبات جلسه مورخ 15/4/94

94/05/05 | بازدید: 111 | امتیاز:0
بدون تصویر

مصوبات هیات مدیره در جلسه مورخ 8/4/94

94/04/09 | بازدید: 94 | امتیاز:0
بدون تصویر

فراخوان مقالات

94/04/03 | بازدید: 33 | امتیاز:0
بدون تصویر

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 1/4/94

94/04/02 | بازدید: 43 | امتیاز:0
بدون تصویر

اطلاعیه: مالیات

94/03/26 | بازدید: 60 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (خرداد ماه)

94/03/10 | بازدید: 41 | امتیاز:0
بدون تصویر

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 4/3/94

94/03/05 | بازدید: 19 | امتیاز:0
بدون تصویر

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 28/2/1394

94/02/29 | بازدید: 18 | امتیاز:0
بدون تصویر

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 21/2/1394

94/02/22 | بازدید: 24 | امتیاز:0
بدون تصویر

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 14/2/94

94/02/19 | بازدید: 17 | امتیاز:0
بدون تصویر

مصوبات هیات مدیره جلسه مورخ 7/2/1394

94/02/08 | بازدید: 47 | امتیاز:0
بدون تصویر

تشکیل کمیسیون فرهنگ و هنر

94/02/05 | بازدید: 5 | امتیاز:0
بدون تصویر

ثبت نام بیمه تکمیلی

94/02/01 | بازدید: 41 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه مورخ 31/1/1394

94/02/01 | بازدید: 96 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه مورخ 17/1/1394

94/01/31 | بازدید: 174 | امتیاز:0
بدون تصویر

سال نو مبارک

93/12/27 | بازدید: 5 | امتیاز:0
بدون تصویر

فراخوان

93/12/27 | بازدید: 14 | امتیاز:0
بدون تصویر

قابل توجه وکلای محترم

93/12/27 | بازدید: 34 | امتیاز:0