آرشیو موضوعی: اخبار کانون

بدون تصویر

آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری

93/11/25 | بازدید: 7 | امتیاز:0
بدون تصویر

آژمون شفاهی حقوق تجارت

93/11/25 | بازدید: 4 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی حقوق جزا

93/11/21 | بازدید: 8 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی

93/11/20 | بازدید: 7 | امتیاز:0
بدون تصویر

تاریخ برگزاری آزمون اختبار (بهمن 93)

93/10/16 | بازدید: 12 | امتیاز:0
بدون تصویر

صعود سالانه کوهنوردی وکلای ایران

93/10/10 | بازدید: 2 | امتیاز:0
بدون تصویر

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی

93/09/24 | بازدید: 16 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (آذر ماه)

93/09/23 | بازدید: 5 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون اختبار

93/09/05 | بازدید: 11 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (آبان ماه)

93/08/26 | بازدید: 3 | امتیاز:0
بدون تصویر

اطلاعیه : تمدید پروانه

93/07/30 | بازدید: 18 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (مهر ماه)

93/07/10 | بازدید: 3 | امتیاز:0
بدون تصویر

تسلیت

93/07/05 | بازدید: 3 | امتیاز:0
بدون تصویر

بازگشت همه به سوی اوست

93/06/12 | بازدید: 5 | امتیاز:0
بدون تصویر

عدم برگزاری جلسه سخنرانی کارآموزان

93/06/12 | بازدید: 5 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (شهریور ماه)

93/06/02 | بازدید: 3 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (مرداد ماه)

93/05/25 | بازدید: 1 | امتیاز:0
بدون تصویر

هفته نامه نقش نو

93/05/02 | بازدید: 85 | امتیاز:0
بدون تصویر

دبیر کل محترم سازمان ملل

93/04/30 | بازدید: 4 | امتیاز:0