آرشیو موضوعی: اخبار کانون

بدون تصویر

برگزاری مراسم تحلیف

93/03/12 | بازدید: 6 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی حقوق مدنی (گروه 2)

93/01/23 | بازدید: 17 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی حقوق ثبت و امور حسبی

93/01/19 | بازدید: 34 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری

93/01/18 | بازدید: 15 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی حقوق جزا

93/01/17 | بازدید: 4 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی حقوق مدنی

93/01/17 | بازدید: 9 | امتیاز:0
بدون تصویر

تاریخ شروع به کار کانون در سال 93

92/12/27 | بازدید: 3 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی سایر دروس

92/12/20 | بازدید: 0 | امتیاز:0
بدون تصویر

اطلاعیه: مهر کانون

92/12/20 | بازدید: 20 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی

92/12/17 | بازدید: 11 | امتیاز:0
بدون تصویر

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی حقوق تجارت

92/12/17 | بازدید: 14 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (بهمن ماه)

92/10/30 | بازدید: 1 | امتیاز:0
بدون تصویر

تاریخ برگزاری آزمون اختبار

92/10/19 | بازدید: 5 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (آبان ماه)

92/08/26 | بازدید: 0 | امتیاز:0