آرشیو موضوعی: اخبار

جشن کانون وکلا

93/05/08 | بازدید: 539 | امتیاز:0
بدون تصویر

حمایت از مردم غزه

93/05/05 | بازدید: 0 | امتیاز:0
بدون تصویر

هفته نامه نقش نو

93/05/02 | بازدید: 103 | امتیاز:0
بدون تصویر

دبیر کل محترم سازمان ملل

93/04/30 | بازدید: 4 | امتیاز:0
بدون تصویر

برگزاری مراسم تحلیف

93/03/12 | بازدید: 6 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی حقوق مدنی (گروه 2)

93/01/23 | بازدید: 18 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی حقوق ثبت و امور حسبی

93/01/19 | بازدید: 35 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری

93/01/18 | بازدید: 15 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی حقوق جزا

93/01/17 | بازدید: 4 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی حقوق مدنی

93/01/17 | بازدید: 10 | امتیاز:0
بدون تصویر

تاریخ شروع به کار کانون در سال 93

92/12/27 | بازدید: 3 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی سایر دروس

92/12/20 | بازدید: 0 | امتیاز:0
بدون تصویر

اطلاعیه: مهر کانون

92/12/20 | بازدید: 27 | امتیاز:0
بدون تصویر

آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی

92/12/17 | بازدید: 14 | امتیاز:0
بدون تصویر

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی حقوق تجارت

92/12/17 | بازدید: 20 | امتیاز:0