آرشیو موضوعی: اخبار

بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (بهمن ماه)

92/10/30 | بازدید: 1 | امتیاز:0
بدون تصویر

تاریخ برگزاری آزمون اختبار

92/10/19 | بازدید: 5 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (آبان ماه)

92/08/26 | بازدید: 0 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان(شهریور)

92/06/17 | بازدید: 2 | امتیاز:0
بدون تصویر

نمایشگاه توانمندی های وکیل

92/06/09 | بازدید: 3 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (شهریور ماه)

92/06/09 | بازدید: 3 | امتیاز:0
بدون تصویر

طرح اکرام ایتام

92/05/01 | بازدید: 2 | امتیاز:0
بدون تصویر

اداره معاضدت کانون وکلا

92/04/27 | بازدید: 77 | امتیاز:0
بدون تصویر

بیمه ایران

92/04/26 | بازدید: 9 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان(تیرماه)

92/03/30 | بازدید: 1 | امتیاز:0
بدون تصویر

اطلاعیه: فیش صندوق حمایت

92/03/27 | بازدید: 23 | امتیاز:0
بدون تصویر

اطلاعیه: متقاضیان مسکن

92/03/11 | بازدید: 0 | امتیاز:0
بدون تصویر

فیش های سال 92 صندوق حمایت

92/03/08 | بازدید: 4 | امتیاز:0
بدون تصویر

مراسم تحلیف

92/02/07 | بازدید: 12 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان(اردیبهشت ماه)

92/02/02 | بازدید: 4 | امتیاز:0
بدون تصویر

دریافت کارت آزمون اختبار

91/12/08 | بازدید: 0 | امتیاز:0
بدون تصویر

کارگاه آموزشی: شیوه تنظیم قرارداد

91/11/12 | بازدید: 11 | امتیاز:0
بدون تصویر

اطلاعیه: رایان گشت

91/11/11 | بازدید: 2 | امتیاز:0
بدون تصویر

اطلاعیه:دفتر درآمد و هزینه

91/11/04 | بازدید: 3 | امتیاز:0
بدون تصویر

جلسه سخنرانی کارآموزان (بهمن ماه)

91/11/03 | بازدید: 1 | امتیاز:0