اشرف صادقی بابلان

نام: 
اشرف
نام خانوادگی: 
صادقی بابلان
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه: 
1063
وضعیت اشتغال: 
مشغول به کار
محل اشتغال: 
قم
آدرس محل کار: 
قم-نیروگاه-بلوارشاهدشرقی-ک شماره16قدیم-پ81
تلفن همراه: 
09128352528