سیدمحمد حسینی

نام: 
سید محمد
نام خانوادگی: 
حسینی
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه: 
1656
وضعیت اشتغال: 
عدم اعتبار تمدید پروانه
محل اشتغال: 
قم
آدرس محل کار: 
قم-شهیدصدوقی46-ک شهیدرسولی-پ53