طاهره جعفری

نام: 
طاهره
نام خانوادگی: 
جعفری
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه: 
1958
محل اشتغال: 
قم
آدرس محل کار: 
قم نیروگاه نبش توحید 10 واحد3
تلفن همراه: 
09129512336