علی اکبر اکبری

نام: 
علی اکبر
نام خانوادگی: 
اکبری
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه: 
1220
وضعیت اشتغال: 
مشغول به کار
محل اشتغال: 
قم
آدرس محل کار: 
قم-شیخ صدوق-صدوق50-پ 118
تلفن: 
025-32928782
تلفن همراه: 
09122236103