قدرت اله ابراهیمی فرانی

نام: 
قدرت اله
نام خانوادگی: 
ابراهیمی فرانی
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
آدرس محل کار: 
قم-خ صفائیه-ک25-پ91
تلفن: 
025-378310107