مهدی عاشری

نام: 
مهدی
نام خانوادگی: 
عاشری
نوع عضویت: 
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه: 
1499
محل اشتغال: 
جعفريه
آدرس محل کار: 
جعفرآباد-ابتدای بلوارآیت اله خامنه ای-پ22
تلفن همراه: 
09121540746