واژه‌نامه حقوقی

تب‌های اولیه

ا (331) | ب (114) | پ (72) | ت (124) | ث (1) | ج (40) | چ (11) | ح (138) | خ (62) | د (152) | ذ (6) | ر (51) | ز (20) | ژ (1) | س (132) | ش (99) | ص (38) | ض (14) | ط (32) | ظ (2) | ع (80) | غ (23) | ف (45) | ق (68) | ک (107) | گ (16) | ل (15) | م (383) | ن (51) | و (75) | ه (32) | ی (3)
ماده معدنی
ماده معدنی
مازاد برگشتی
مال غیرمنقول
مال منقول
مالک
مالیات قطعی شده
مالیات قطعی شده
ماه
ماه
ماه
مأمور
مأمور به خدمت
مأمور ثبت احوال
مأموریت
مأموریت
مأموریت
مأموریت
مأموریت
مأموریت
مأموریت
مأموریت ثابت (وزارت خارجه)
مأموریت موقت (وزارت خارجه)
مأمورین به خدمت عمومی
مأمورین رسمی
مأمومه
مؤسسات اعتباری غیربانکی
مؤسسات پاراکلینیکی
مؤسسات فرهنگی
مؤسسات و نهادهای‌ عمومی غیردولتی
مؤسسه
مؤسسه
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی
مؤسسه برق
مؤسسه خواروبار و تغذیه ایران
مؤسسه دولتی
مؤسسه دولتی
مؤسسه دولتی
مؤسسه دولتی
مؤسسه راه‌آهن
مؤسسه وابسته
مؤسسه‌آموزشی‌و پژوهشی‌امام‌خمینی
مباحات
مباحات اصلی
مبادله یادداشت
مباشر
مباشرت (در جنایت)
مباشرت در جنایت
مبدأ تاریخ رسمی کشور
مبلغ باقیمانده کار در دست اجرا
مبلغ برآورد کار
مبلغ کار
مبلغ مدعی به
مبلغ نهایی‌کار
مبنای محاسبه حق‌الکشف
متصدی باربری
متصدی حمل و نقل
متصرف
متعذر المصرف
متعذر المصرف
متلاحمه
متوسط حقوق
متوسط حقوق
متوسط مزد
متولی موقوفه
متولی موقوفه
متهب
مثلی (اموال)
مجاز (کالا)
مجاز مشروط
مجازات بازدارنده
مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
مجرای اصلی
مجرم
مجرم به عادت
مجرمین خطرناک
مجلس شورای اسلامی
مجله
مجمع امور صنفی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجموعه قالب‌بندی
مجوز شرعی
مجهول التولیه
محارب و مفسد فی‌الارض
محاسبات ملی
محاکم اختصاصی
محاکم اختصاصی
محاکم تجارت
محاکم عمومی
محاکم عمومی
محتکر
محتکر
محجور
محجور
محدوده آبریز تهران
محرومیت‌ از حقوق اجتماعی
محصلین (ارتش)
محقق
محکمه صلحیه
محکومیت‌های مؤثرکیفری
محل انباشت مواد (معدنی)
محل سکونت
محله
مخابرات
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مداخله اصلیه (مدعی العموم)
مداخله تبعی (مدعی العموم)
مداخله مدعی‌العموم
مدارس غیرانتفاعی
مدت اشتغال
مدت حمل (بار)
مدت حمل (مسافر)
مدت خدمت در جبهه
مدت عده زن حامله
مدت عده طلاق
مدت عده طلاق در نکاح منقطع
مدت عده فسخ نکاح
مدت عده فسخ نکاح منقطع
مدت عده وفات
مدت معالجه جانباز
مدت مناقصه
مدت‌کار
مدرسه
مدرسه
مدرسه رسمی
مدرسه عالی شهید مطهری
مدرسه غیررسمی
مدرک حکم محکمه
مدعی خصوصی
مدعی خصوصی
مدعیان عمومی
مدعی‌خصوصی
مدعی‌های عمومی
مذاکرات مجلس
مراتع
مراتع ملی غیرمشجر
مراسلات پستی
مراسلات پستی
مراسلات پستی
مراکز آموزشی و تربیتی
مراکز بهداشتی درمانی
مراکز فرهنگی
مراکز کاربرد پرتوهای یونساز
مرتشی
مرتشی
مرتشی
مرتشی
مرتشی
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع طبیعی
مرتع غیرمشجر
مرتع مشجر
مرتع مشجر
مرتهن
مرخصی
مرداب
مرز
مرسولات پست
مرسولات پستی
مرکز آمار ایران
مرکز آموزش عالی علوم دریایی
مرکز آموزش عالی علوم و فنون مازندران
مرکز استان
مرکز بخش
مرکز توسعه صادرات
مرکز تهیه و توزیع کالا
مرکز دهستان
مرکز شهرستان
مرکز کارآموزی
مرور زمان
مزارع کشاورزی مکانیزه
مزارعه
مزایده
مزد
مزد
مزد (کارگر کشاورزی)
مزد ثابت
مزد ثابت
مزد ساعتی
مزد و حقوق
مزد یا حقوق
مزد یا حقوق متوسط
مزرعه
مزرعه پرورش آبزیان
مسابقات خارجی
مسابقات داخلی
مساحقه
مساحقه
مسافر
مسافر
مسافرت‌های دولتی
مساقات
مسئول ایستگاه
مسئول فیزیک بهداشت
مسئولیت بیمه‌گر
مسئولیت ناشی از جرم
مستأجر
مستثنیات دین
مستحق نفقه
مستخدم پیمانی
مستخدم ثابت
مستخدم رسمی
مستخدم رسمی
مستخدم غیررسمی
مستخدم موقت
مستعیر
مستمری
مستمری
مستمری
مستمری از کارافتادگی
مستمری استحقاقی
مستمری بازنشستگی
مستمری‌ بگیران
مستودع
مسکن مناسب
مسکوک طلای پنجاه ریالی (نیم‌پهلوی)
مسکوک طلای ده پهلوی
مسکوک طلای صدریالی (پهلوی)
مسیل متروک
مسیل مرزی
مشارکت حقوقی
مشارکت مدنی
مشاغل ارتش
مشاغل تخصصی
مشاغل تخصصی
مشاغل کشاورزی
مشاغل کشاورزی
مشاور خارجی
مصارف روستایی
مصرف معقول
مصرف مفید
مصلحت وقف
مصنوعات فلزات گرانبهای استاندارد شده
مضاربه
مطالعات بنیادی و تحقیقاتی
مطبوعات
مطبوعات
مطبوعات
مطبوعات مرتب‌الانتشار
معادن بزرگ
معادن بزرگ
معادن بلامعارض
معاملات (موضوع منع‌مداخله)
معاملات تجارتی
معاملات تجارتی
معاملات تجارتی
معاملات تجارتی (به اعتبار تاجر بودن)
معاملات تجارتی (به اعتبار تاجر بودن)
معاملات جزئی
معاملات جزئی
معاملات جزئی
معاملات خیلی جزئی
معاملات دولتی
معاملات دولتی
معاملات دولتی از نظر مبلغ
معاملات شهرداری‌ها
معاملات عمده
معاملات عمده
معاملات عمده
معاملات عمده
معاملات متقابل
معاملات متوسط
معاملات متوسط
معاملات متوسط
معاوضه
معاون جرم
معاون ذی‌حساب
معاون مجرم
معتاد
معدن
معدن آماده
معسر
معسر
معسر از هزینه دادرسی
معسر از هزینه دادرسی
معلول
معلول
معلول روانی
معیارها، استانداردها و ضوابط فنی
معیر
مفتری
مفقودالاثر
مفلس
مقاطعه کار
مقاطعه کار
مقامات سیاسی وزارت امور خارجه
مقاوله‌نامه و پروتکل
مقاومت
مقدار مدعی به
مقدار مدعی به
مکتب
ملاک تعیین قیمت
ملاک تعیین قیمت
ملزم به انفاق
ملک عمومی
ممنوع (کالا)
ممنوعیت از اقامت
منابع مولد آلودگی
منابع مولد آلودگی آب
منابع مولد اشعه
منابع نفتی
منازل مسکونی
مناطق جنگلی
مناطق دریایی
مناطق کردنشین
مناطق محروم
مناقصه
منتسب
منتسب
منتظر خدمت
منتظر خدمت
منتظر خدمت
منصف‌المیاه
منطقه انحصاری اقتصادی
منطقه شهری
منطقه نظارت
منطقه نظارت بحری
منقله
مواد آلوده‌کننده آب
مواد آلوده‌کننده هوا
مواد اولیه صنعتی غیرفلزی
مواد باطله
مواد روانگردان
مواد زائد جامد
مواد مخدر
مواد معدنی
مواد معدنی
مواد معدنی طبقه چهار
مواد معدنی طبقه دو
مواد معدنی طبقه سه
مواد معدنی طبقه یک
مواد هزینه
مواد هزینه
موارد ابلاغ
موارد ابلاغ
موارد ابلاغ
موارد فوت در حین انجام وظیفه
موافقتنامه اصولی اکتشاف
موافقتنامه اصولی اکتشاف
موافقتنامه داوری
موجبات ارث
موجر
موجودی انبار
مودع
مودی مالیاتی
موضحه
موضوع بیمه
مهاجر
مهارت
مهارت
مهارت
مهر
مهر‌المتعه
مهر‌المثل
مهندس درجه دو
مهندس درجه یک
مهندس کشاورزی و منابع طبیعی
مهندس ناظر
مهندس یار
میدان
میراث فرهنگی
میزان حقوق بازنشستگی
میزان حقوق بازنشستگی
میزان حقوق بازنشستگی
میزان حقوق بازنشستگی
میزان حقوق بازنشستگی
میزان حقوق مستمری وراث
میزان مستمری ازکارافتادگی
میزان مقرری بازنشستگی (کارگران)
میل دریایی