اعضای هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان قم انتخاب شد

اعضای هیات رییسه کانون وکلای دادگستری استان قم انتخاب شد.
امروز مورخه 29 خرداد 1400 انتخابات هیات رییسه کانون وکلای دادگستری قم برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه، هیات رییسه سنی به ریاست آقای عباس خداپرست و منشی گری خانم زهرا برومند تشکیل گردید و سپس با رای مخفی اعضای هیات مدیره کانون، آقای ابراهیم جلالیان بالاتفاق به عنوان رییس هیات مدیره؛ آقای تقی برهانی به عنوان نایب رییس با اکثریت آرا؛ آقای محمد مهدی ظهیریان بالاتفاق به عنوان بازرس؛ و آقای عباس خداپرست با اکثریت آرا به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب شدند.
در ادامه هیات رییسه منتخب وارد جلسه گردید و به عنوان اولین مصوبه، جناب وکیل آقای رضا سخایی به عنوان دادستان انتظامي تعیین گردید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: