تغییر تاریخ برگزاری اختبار کتبی

به اطلاع کارآموزان گرامی می رساند، به دلیل شرایط کرونا تاریخ اختبار کتبی تغییر کرده و بر اساس تصمیم مورخ ۱۴۰۰.۱.۲۴ کمیسیون کارآموزی اختبار کتبی در تاریخ های ۱۴۰۰.۳.۱۲ و ۱۴۰۰.۳.۱۴ و ۱۴۴.۳.۱۶ برگزار خواهد شد.
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: