جلسه سخنرانی آذرماه ۱۴۰۰

کمیسیون کارآموزی برگزار میکند:

جلسه سخنرانی با موضوع
« نحوه تعامل با موکل»

سخنران :

جناب آقای تقی برهانی بلسبنه وکیل پایه یک دادگستری

زمان: شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ صبح
مکان:سالن همایش فاطمی قمی کانون وکلای دادگستری استان قم

* حضور کلیه کارآموزان الزامی است *

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: