دومین جلسه سخنرانی آذرماه ۱۴۰۰

کمیسیون کارآموزی برگزار میکند:

دومین جلسه سخنرانی با موضوع
« نحوه تعامل با موکل»

سخنران :

جناب آقای تقی برهانی بلسبنه وکیل پایه یک دادگستری

زمان: شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ صبح
مکان:سالن همایش فاطمی قمی کانون وکلای دادگستری استان قم

* حضور کلیه کارآموزان الزامی است *

کارآموزان محترم ، تاخیر بیش از ده دقیقه، همراه نداشتن کارنامه و ترک جلسه در حین سخنرانی به منزله غیبت محسوب می گردد.
* استفاده از تلفن همراه در جلسه ممنوع می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: