دومین فراخوان صدور گواهی وکالت تخصصی

"دومین فراخوان صدور گواهی وکالت تخصصی"
به اطلاع کلیه وکلای محترم می رساند، کمیسیون صدور گواهی وکالت تخصصی بر اساس شیوه نامه صدور گواهی تخصصی، مصوب اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ و بند "ه" ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، از متقاضیان دریافت گواهی وکالت تخصصی که واجد شرایط مندرج در شیوه نامه می باشند، ثبت نام به عمل می آورد.
همکاران محترم می توانند تا پایان فروردین ماه با همراه داشتن مدارک و مستندات خود به مدیر داخلی کانون مراجعه نمایند.
جهت اطلاع از شرایط و مدارک لازم به لینک فایل شیوه نامه موجود در کانال و سایت کانون مراجعه  فرمایید.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: