همکاران گرامی جهت دریافت فیش های صندوق حمایت به سایت مراجعه نمایند.

قابل توجه وکلای محترم و کارآموزان محترم عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نظر به اینکه حسب اعلام صندوق حمایت، فیش های حق بیمه در سال جاری به شکلی که در سنوات قبل بوده ارسال نمی گردد و فیش ها به صورت الکترونیکی و از طریق پایگاه اینترنتی www.hamivakil.ir قابل مشاهده و پرداخت می باشد بنابراین مقتضی است تا بیمه شدگان محترم صندوق حمایت جهت پرداخت حق بیمه خود از طریق فوق اقدام نمایند. ضمنا مهلت پرداخت حق بیمه سه ماهه اول سال 1395 تا مورخ 31/4/1395 تعیین شده است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: