آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی

 

 

 

قابل توجه کارآموزان محترم ، آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی شنبه مورخ 25/11/1393 ساعت 9 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

 

 

توجه: عدم شرکت کارآموزان محترم در تاریخ مقرر به منزله غیبت محسوب میگردد و نمره صفر(0) برای آنها منظور می گردد.