آزمون شفاهی سایر دروس

 

 

قابل توجه کارآموزان محترم

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی سایر دروس بعد از تعطیلات سال نو، متعاقبا اعلام خواهد شد.