اسامی کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

 

 

 

اسامی کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم به شرح ذیل می باشد:

 

آقایان:

سیدجعفر برقعی ، عباس خداپرست ، علی حیات بخش ، ابراهیم دلشاد معارف ، حسین سعیدی ، حجت سبحانی راد ، احمد علیزاده سوته ، محسن قمی ، محمدعلی کدخدایی ، کوروش کوچکی ، حسین لطیف ، محمود وصالی شعاع