اعلام تاریخ دقیق آزمون اختبار سال 1391

آزمون کتبی اختبار کانون وکلای دادگستری استان قم در اردیبهشت ماه 1391 به شرح ذیل برگزار می گردد:
دوشنبه 18/2/1391:
حقوق مدنی (ساعت 10صبح)  ، آیین دادرسی مدنی (ساعت 16(4بعد ازظهر))
سه شنبه 19/2/1391:
حقوق جزا (ساعت 10صبح)   ،   حقوق کیفری  (ساعت16(4 بعد از ظهر))
چهارشنبه 20/2/1391:
حقوق ثبت و امور حسبی(ساعت 10 صبح) ، حقوق تجارت (ساعت 16(4بعد از ظهر))
توجه: منبع سوالات آزمون حقوق جزا ، قانون مجازات اسلامی قدیم(قانون در حال اجرا در محاکم) می باشد.