تاریخ برگزاری جلسه سخنرانی

 

جلسه سخنرانی باموضوع کاربرد ادبیات حقوقی با تکیه بر قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/4/1391 ساعت 10 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

 

سخنران: جناب آقای نادری

* حضور کارآموزان محترم الزامیست.