جلسه سخنرانی کارآموزان

 

 

جلسه سخنرانی باموضوع حمایت های قانونی از دارندگان اسناد تجاری در تاریخ 2/6/1391 ساعت 10 صبح در کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

 

 

 

سخنران: جناب آقای دکتر دلشاد


* حضور کارآموزان محترم الزامیست.