جلسه سخنرانی کارآموزان (آذر ماه)

 

جلسه سخنرانی کارآموزان در تاریخ 27/9/1393(پنج شنبه) ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

سخنران: جناب آقای درودی

موضوع سخنرانی: فرض علم و اطلاع نسبت به امور حکمی در حقوق کیفری

* حضور کارآموزان محترم الزامی است.