جلسه سخنرانی کارآموزان (اسفندماه)

 

 

جلسه سخنرانی کارآموزان در تاریخ 1/12/92ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

سخنران: جناب آقای بیات

موضوع سخنرانی: اقتضاها و ویژگیهای وکیل حرفه ای در دنیای مدرن با نگاهی به نظام آیین دادرسی کیفری و حقوقی ایران

* حضور کارآموزان محترم الزامی است.