جلسه سخنرانی کارآموزان(تیرماه)

 

 

 

جلسه سخنرانی کارآموزان در تاریخ 6/4/92 ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

 

 سخنران: جناب آقای دکتر مقدادی

موضوع سخنرانی: حقوق کودک

* حضور کارآموزان محترم الزامی است.