جلسه سخنرانی کارآموزان (دی ماه)

 

 

جلسه سخنرانی کارآموزان در تاریخ 5/10/92  ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

سخنران: جناب آقای صدری

موضوع سخنرانی: ثبت عمومی

* حضور کارآموزان محترم الزامی است.