جلسه سخنرانی کارآموزان (شهریور ماه)

 

جلسه سخنرانی کارآموزان در تاریخ 27/6/93 (پنج شنبه) ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

سخنران: جناب آقای درودی

موضوع سخنرانی: تقابل اصل برائت و اماره قانونی مجرمیت 

* حضور کارآموزان محترم الزامی است.