جلسه سخنرانی کارآموزان (مرداد ماه)

جلسه سخنرانی کارآموزان در تاریخ 30/5/1393 (پنج شنبه) ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان قم برگزار می گردد.

سخنران: جناب آقای دکتر شمس

موضوع سخنرانی: حقوق جزا

* حضور کارآموزان محترم الزامی است.