دادسرا

HTML clipboard

نام مجتمع: دادسرا

نام رئیس: حاج آقای گنجی

تلفن: 02537758180

آدرس: قم – خیابان ساحلی – جنب خانه معلم – دادسرای عمومی