فراخوان مقالات

 

 

همکاران گرامی دستور تمایل جهت همکاری با کمیسیون انتشارات و مجله کانون آثار و مقالات خود را حداکثر تا پایان مرداد ماه 1394 به دفتر کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری استان قم ارائه فرمایید و یا به ایمیل آدرس زیر ارسال نمایید.

qomkanoon@yahoo.com