فراخوان

 

از وکلای محترم و کارآموزان گرامی عضو کانون وکلای دادگستری استان قم تقاضا می شود در صورت تمایل برای مشارکت ،عضویت و فعالیت در کمیسیون های کانون با توجه به علایق و سوابقشان حداکثر تا تاریخ 31/1/1394 جهت ثبت نام به کانون وکلای دادگستری استان قم مراجعه نمایند.