فیش های سال 92 صندوق حمایت

 

 

وکلا و کارآموزان محترم جهت دریافت فیش های سال 92 صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به کانون وکلای قم مراجعه نمایید.

قابل ذکر است مهلت پرداخت اولین فیش 27/3/92 می باشد.