قابل توجه وکلای محترم

 

 

 

وکلای محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان قم که پروانه وکالت خود را بیشتر از یکسال تمدید نموده اند جهت محاسبه و پرداخت مابه التفاوت خود به امور مالی کانون وکلای دادگستری استان قم مراجعه نمایند. 

 

آخرین فرصت مراجعه تا 18/1/1394 می باشد.